Zorgketen

In de regio Zwolle werkt een aantal zorginstellingen samen om goede zorg voor mensen na een CVA te bieden: Transmurale Stroke Service Zwolle e.o. (TSSZ). ‘Op het juiste moment op de juiste plaats de juiste zorg’, dat is het doel van deze zogeheten ketensamenwerking.

Patiënten met een CVA kunnen verschillende 'routes' door de zorgketen afleggen. We laten dat zien op deze afbeelding.

De samenwerking is gebaseerd op de landelijke richtlijnen CVA, waarin beschreven staat hoe de beste zorg aan patiënten met een CVA eruit moet zien. De keten is lid van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Door onderzoek en samenwerking kan gewerkt worden volgens de nieuwste inzichten.
De uitgangspunten van de TSSZ kunt u lezen in de visie

In elke zorginstelling van de keten wordt een aantal gegevens bijgehouden om de kwaliteit van de zorg te kunnen meten. Informatie hierover vindt u in deze folder.

Deelnemende keteninstellingen

Hieronder vindt u een overzicht en informatie van de deelnemende instellingen in de TSSZ.