Isala

IsalaIsala wil voor mensen van betekenis zijn op een cruciaal moment in hun leven. Niet voor niets zijn onze kernwaarden: open, professioneel en met hart en ziel. Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Isala functioneert in een continu veranderende omgeving. De zorgsector ontwikkelt zich steeds meer tot een groeimarkt, met concurrentie tussen zorgverleners en afrekening op prestaties.

Isala biedt meer dan basiszorg. In de loop der jaren hebben we steeds meer bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen. Vaak als erkenning van de kennis en vaardigheden die specialisten op eigen initiatief hadden opgebouwd. In de topklinische functies, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse, kan Isala zich meten met academische ziekenhuizen.

Omdat we bovenop de basiszorg ook topklinische functies bieden, heeft Isala overlap met ziekenhuizen die alleen basiszorg bieden en academische ziekenhuizen. Hierdoor werken we veel samen met beide soorten ziekenhuizen. We hebben hiermee samenwerkingsafspraken en verwijs- en terugverwijsrelaties. Daarnaast werken we samen met andere topklinische ziekenhuizen in Nederland.

www.isala.nl