Icare

Professionele en persoonlijke zorg thuis

icareDe wijkteams van Icare bieden verzorging en verpleging aan mensen die dat nodig hebben, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Samen met de klant kijkt de wijkverpleegkundige van het team hoe de zorg kan worden afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. Icare heeft een breed zorgaanbod, van dagelijkse persoonlijke verzorging tot specialistische verpleging, van zorg aan mensen met dementie tot zorg in de laatste levensfase. Ook na een beroerte biedt Icare professionele nazorg.

Nazorg en ondersteuning na een beroerte

Het krijgen van een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis. Na ontslag uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum wordt thuis meestal pas echt duidelijk met welke veranderingen iemand te maken krijgt als gevolg van een beroerte. De CVA-nazorgverpleegkundigen van Icare leggen huisbezoeken af om ondersteuning te bieden aan mensen na een beroerte. De verpleegkundige geeft advies, voorlichting en informatie en beantwoordt vragen. Ook kan zij doorverwijzen naar bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, de gemeente en meer. Als het nodig is, neemt zij ook contact op met de huisarts of andere hulpverleners. Er zijn meerdere huisbezoeken mogelijk, de nazorg wordt minimaal gedurende één jaar na de beroerte verleend.
Coördinatie: Natasja Kroneman, n.kroneman@icare.nl

www.icare.nl