Zorgstandaard CVA

De samenwerking in de Zorgketen na een beroerte Zwolle is gebaseerd op de landelijke richtlijnen CVA. De richtlijnen beschrijven hoe de beste zorg aan patiënten met een CVA eruit moet zien.

De richtlijnen zijn samengebracht in de Zorgstandaard CVA

De keten is lid van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Door onderzoek en samenwerking kan gewerkt worden volgens de nieuwste inzichten.