Behandeling en herstel

Bij een beroerte spreken we van de acute fase, de fase van revalidatie en herstel, en de chronische fase. Bij het begin van de beroerte is moeilijk in te schatten wat de gevolgen zullen zijn, dat wordt in de loop van de tijd duidelijk. De behandeling in elke fase na de beroerte is erop gericht bij te dragen aan een zo goed mogelijk herstel.

Acute fase

Op de spoedeisende hulp worden onderzoeken gedaan om de diagnose te stellen en de juiste behandeling te starten. Daarna wordt u opgenomen op de Brain Care Unit. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van de beroerte. Daarnaast is de behandeling gericht op het voorkomen van een nieuwe beroerte en complicaties. Zo snel mogelijk zullen therapeuten u gaan ondersteunen:

 • Fysiotherapie: om weer zo goed mogelijk te kunnen bewegen. Denk aan het gaan zitten, staan en lopen, of het trainen van kracht, coördinatie en balans.
 • Ergotherapie: gericht op zelfredzaamheid en wat daarvoor nodig is in het dagelijks leven. Denk aan lichaamsverzorging en huishoudelijke activiteiten
 • Logopedie: bij problemen met slikken of spreken en begrijpen.

In het ziekenhuis wordt zo snel mogelijk gekeken waar u na de ziekenhuisopname naartoe kunt.

Behandeling en herstel

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de gevolgen van de beroerte:

 • Thuis herstellen:
  Als u vanuit het ziekenhuis naar huis mag, zult u daar verder herstellen. Binnen enkele weken krijgt u nazorg van een gespecialiseerde wijkverpleegkundige. Zo hebt u gelegenheid om vragen te stellen die u misschien nog hebt, of te spreken over de gevolgen en hoe daar mee om te gaan.
  Vaak is er nog therapie nodig als u thuis bent. Dat kan gebeuren door de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist bij u in de buurt of aan huis. Ook kunt u aangemeld worden voor poliklinische revalidatie in het revalidatiecentrum.
 • Opname in revalidatiecentrum:
  Doel van de revalidatie is een zo goed mogelijke terugkeer naar huis. Er zijn twee vormen:
  Revalidatiecentrum (medisch specialistische revalidatie): geschikt voor patiënten die een hoger tempo aan kunnen en/of een complexe hulpvraag hebben;
  Revalidatie in het verpleeghuis (geriatrische revalidatie): bedoeld voor oudere en/of minder vitale patiënten.
  Soms wordt tussentijdse overplaatsing van verpleeghuisrevalidatie naar revalidatiecentrum (of andersom) geadviseerd.
  Na ontslag uit het revalidatiecentrum krijgt u nazorg van de gespecialiseerde wijkverpleegkundige.

Chronische fase

Sommige gevolgen van een beroerte zijn blijvend. De hoeveelheid en de uiting van de gevolgen is bij iedereen verschillend. Het kunnen lichamelijke beperkingen zijn, maar ook moeilijkheden met bijvoorbeeld concentratie, waarneming of geheugen. U krijgt daarom in het eerste jaar na de beroerte nazorg door gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Zij kunnen u ondersteunen en informeren.

Voor sommige patiënten is terugkeer naar huis niet mogelijk. Er wordt dan een langdurige (of blijvende) opname in een verpleeghuis geregeld.