Pilot meten patiëntervaringen

De CVA-keten Zwolle doet mee aan een pilot om patiëntervaringen in de zorgketen te meten. De pilot moet inzicht geven in de bruikbaarheid van een nieuwe methodiek van het meten van patiëntervaringen, namelijk met behulp van een tablet.

Gedurende een maand krijgen patiënten in het ziekenhuis en in RBG IJsselheem op een tablet 9 ervaringsvragen voorgelegd. De patiënt vult de vragenlijst in op de tablet, eventueel met hulp van de naaste. De vragen gaan over de samenwerking tussen zorgverleners/instellingen, de tevredenheid met zorg en de aanbeveling van de zorgverlening aan andere patiënten. De vragenlijst wordt gepresenteerd met pictogrammen en kleuren zodat het voor CVA patiënten eenvoudiger is om de vragenlijst in te vullen.

De antwoorden op de vragen door patiënten zijn voor het team van zorgverleners – anoniem - direct zichtbaar op een monitor. Met de antwoorden van patiënten op de vragen kan het zorgteam direct verbeteringen in de zorg in gang zetten.

< naar overzicht