Bijeenkomst voor mantelzorgers en lotgenoten

Veel mantelzorgers van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) voelen zich er alleen voor staan. Juist omdat mantelzorgers van mensen met NAH weinig steun ervaren vanuit hun netwerk, kunnen zij baat hebben bij gesprekken met lotgenoten. Met andere mantelzorgers kunnen ze hun ervaringen en zorgen delen. Ze hoeven zich niet groot te houden en ze kunnen nieuwe sociale contacten aangaan met mensen die begrijpen wat ze meemaken.

Datum: 18 september 2018

Tijd:  19.30-21.30 uur

Locatie: Vogellanden,  Hyacinthstraat 66 A, 8013 XZ Zwolle

< naar overzicht