Aanpassingen zorgprogramma vanwege Coronapreventie

Door de landelijke maatregelen om Corona te bestrijden, zijn in alle instellingen van de CVA-keten aanpassingen gedaan in de behandeling, revalidatie en begeleiding thuis. De actuele informatie krijgt u via de instelling of instellingswebsite waar u in behandeling bent. 

< naar overzicht